Cà ri tôm

Cà ri tôm

Món chính

Cà ri tôm

Món chính

Gà quay

Món chính

Cơm chiên hải sản

Món chính

Gà quay

Món chính

Cà ri tôm

Món chính

Cơm chiên hải sản